Zna deda kako će babu…

Moja baka je imala običaj da kad na nekom veselju sjedi sa dedom

i ako on pije, ona ga nagazi na nogu.

Tako je deda jednom izuo cipelu,

baka cijelu noc gazila cipelu, a deda se oduzeo od alkohola..