Život na Balkanu koji ostatak svijeta nikad neće moći razumjeti

Lazar Džamić bivši je novinar, danas jedan od najistaknutijih digitalnih strategija u Velikoj Britaniji i direktor planiranja u europskoj centrali Gugla.

NESTALNOST

To je najstabilnija stvar na ovim prostorima i doprinosi našoj slici o sebi.

Pogledate li samo našu istoriju – Beograd je rušen 40 puta. Sloveni kada su dolazili na Balkan, da li u VII vijeku ili prije nego što su vanzemaljci došli na Zemlju.

teorije su razne, pronašli su vrlo loše mjesto da postave svoje štatore. Našli smo mjesto gdje je svaka horda, buljuk ili armija našla svoj put kada su pronašli lijevo ili desno.

To je priča o nestabilnom mjestu u geopolitičnom smislu.

Poredeći sa Engleskim, tamo je potpuno normalno da imate porodičnu stablu koja ide od 1060. godine na ovamo. To je drugačija mentalna konstrukcija od one na koju smo mi navikli

– svaka vlast počinje od početka i ruši sve prethodno, pravi sve novo. Istorija se piše, prepisuje i dopisuje.

Naš mentalitet nije saher torta koji ima lijepe slojeve, koje možete fino sjesti na uredne šnitove, nego je činija špageta.

Sve je potpuno zamrznuto i umrljano u crveni sos