Žepački vašar

Šalje Fata majci pismo… između ostalog,u pismu piše:
-I TAKO TI JA I MUJO BILI U ŽEPČU NA VAŠARU…
MUJU PREBILI, MENE SILOVALI…
Nakon godinu dana opet Fata piše…
-..I OPET SMO BILI U ŽEPČU NA VAŠARU, MUJU OPET PREBILI, A MENE SILOVALI…
I opet prolazi godina i Fata ponovo piše mami:
-OPET SE ORGANIZUJE VASAR U ŽEPČU… MENI SE IDE,
ALI MUJO SE NEČKA… Stvarno ne znam zašto mu se ne ide…