Zamka za vuka….

Čoban dva tri dana primjećuje da mu ujutru fali jedna ovca.
Odluči da postavi zamku za popašnog vuka ili medvjeda jer ne zna
šta mu jede ovce.
Iskopa veliku rupu, pokrije je granjem i uvuče se među ovce i čeka.
Kasno u noć primjeti da vuk prilazi stadu ali zaboravi na rupu i u
žurbi on ovca i vuk zajednu upadnu u rupu.

Podigne se čoban i dok se oporavljao ugleda da vuk reži
-Ovca valjda od straha poče:
Meee, Meeeee
A čoban će:
-Nema tu meee, zna se dobro po koga je vuk došao