Zahvalio se gospođi i objasnio da….

1-1

2-2

komični statusi.rs