ZADATAK KOJI JE ZBUNIO SVIJET: Koliko kvadrata vidite na slici?