Zabranjeno reklamiranje Caffetina u BiH

Zabranjeno reklamiranje Caffetina u BiH

– Agencija za lijekove i medicinska sredstva u Bosni i Hercegovini (AML) prošle sedmice je donijela rješenje o odbijanju zahtjeva za oglašavanje i rješenje o stavljanju van snage saglasnosti za oglašavanje lijeka Caffetin (paracetamol, propifenazon, kofein, kodein) tableta široj javnosti.

U obavještenju koje se nalazi na web stranici ove agencije navodi se da je riječ o lijeku koji sadrži kodein, koji je opojna droga i, u skladu sa zakonom, zabranjeno ga je oglašavati široj javnosti.

– Za kodein su prošle godine objavljene nove bezbjedonosne informacije od strane Evropske agencije za lijekove (EMA), koje je prenijela i usvojila ALMBIH, a koje se odnose na ograničenje u primjeni gotovih lijekova koji u svom sastavu imaju kodein kao aktivnu supstancu, zbog postojanja brzih metabolizera kodeina kod djece, ali i kod određenog broja ljudi svih starosnih skupina, koji posljedično znatno brže pretvaraju kodein u morfin i čiji visoki nivoi u krvi mogu dovesti do ozbiljnih neželjenih dejstava, navodi se u saopćenju AML-a.

Faktor.ba