Visoka delegacija obilazi škole…

Najavila se delegacija Grada i inspekcija da će obići sve
škole i vidjeti šta djeca znaju.
Učiteljica objašnjava učenicima kako da se ponašaju i na kraju
im kaže:
-Djeco ako Perica što lupi kao što je naučio, vi odmah istrčite
iz razreda.

Dolazi delegacija i počela da ispituje učenike o svemu i svačemu
Zadovoljni sa znanjem učenika na kraju jedan od inspektora ih
upita:
-Djeco, jeste li primjetili da se do vaše škole počela pravi
nova zgrada, znate li šta će biti u toj zgradi? (pravi se nova škola)
Perica diže ruku i kaže:
-Ja znam!! Učiteljica preblijedi jer zna šta će se desiti.
-Kaži momče!, kaže mu inspektor
-Javna kuća, ispali Perica.
Djevojčice počeše da vrište i istrčavaju iz razreda, a Perca
im kaže:
-Stanite ku*ve, tek su se temelji udarili