Vinova loza …

Sastali se iz Međureligijskog vijeća i odluče da posade drvo mira.
Predloži Katolički sveštenik da se posadi kajsija, ali odmah se usprotiviše
Hodža i Pravoslavi sveštenik jer ima KAJ.
Pravoslavni predloži breskvu, ali opet sad Katolički sveštenik i hodža se
protive jer ima BRE.

Hodža predloži da posade vinovu lozu. Kontaju Pravoslavni i Katolički- što
da ne- loza daje plod a plod vino. I tako i uradiše posade vinovu lozu.
Sutradan zove Katolički Pravoslavnog sveštenika i kaže mu:
-Što nas hodža pređe kulturno!!
-Kako misliš da nas je preša???
– Pa bolan loza zelena i još se obrezuje…