Vikend je opustite se i nađite nelogičnosti na fotografijama!!!

Vi vidite, ali ne zapažate”, rekao je jednom slavni detektiv Šerlok Holms. Zapažati znači primjećivati sve oko sebe (ljude, situacije, događaje itd.), a onda kritički razmišljati o tome što ste upravo vidjeli.

Vještine zapažanja su veoma važne u svakodnevnom životu jer povećavaju našu sposobnost da komuniciramo sa drugima i da odgovorimo svijetu na odgovarajući način. Mi smo pripremili za vas jedan izazov. Pogledajte ove ilustracije i pokušajte da pronađete grešku na njima. Rješenja pronađite na kraju objave:

1.Astronaut

1

2.Selo

3

3. Kupatilo

5

4. Ledena santa

7

5. Doručak

9

6.Pustinja

11

7. London

13

8. Kuća na selu

15

9. Kabina za presvlačenje

17

10. Pronađite 4 greške na ovoj slici

19

NADAMO SE DA STE SE ZABAVILI I RIJEŠILI A AKO NISTE EVO VAM RJEŠENJA :

1.Rješenje:

2

2.Rješenje:

4

3.Rješenje:

6

4.Rješenje:

8

5.Rješenje:

10

6.Rješenje:

12

7.Rješenje:

14

8.Rješenje:

16

9.Rješenje:

18

10.Rješenje:

20