Ujedinjene nacije upozorile na mentalne probleme koje uzrokuje koronavirus

Ujedinjene nacije upozorile su na to da koronavirus uzrokuje sve više mentalnih problema,

a da se u psihološku pomoć sve manje ulaže.

 

U mnogim državama sada je loša situacija kada je u pitannju dugoročno ulaganje u mentalno zdravlje i njegu.

Veliki broj ljudi pandemija je ozbiljno psihički pogodila – od medicinskih radnika koji su na prvoj liniji borbe protiv koronavirusa,

otpuštenih radnika, porodica koje se bore sa nastavom od kuće do starijih ljudi koji inače pate zbog usamljenosti i anksioznosti.

Ujedinjene nacije pozvale su države da uključe mentalno zdravlje i psihosocijalnu pomoć u planove za odgovor na pandemiju.

Mentalno zdravlje je značajno za funkcionisanje društva i bez vođenja brige o mentalnom zdravlju za vrijeme širenja zaraze i karantina,

iz UN-a kazali su da će se svijet boriti i sa mentalnom krizom, a ne samo fizičkom zdravstvenom.

Klix.ba