U stanu žive divni ljudi…

rekao sam im da ne moraju…