Tv pretplata…

• Izvinite, navedite mi jedan razlog zbog kojeg moram da plaćam TV pretplatu, kad ne posjedujem TV!?
-• Pa, posjedujete kompjuter.
• Ali, ja preko kompjutera ne gledam TV kanale.
-• Da, ali je kompjuter instrument preko kojeg biste mogli da ih gledate.
-• OK. Dajte mi, onda, tri dječija doplatka!
-• Ali, ovde piše da nemate decu.
-• Pa nemam, al’ imam “instrument” da ih napravim.