Titin Goli otok…

Titina država. Goli otok trojica zatvorenika dok tucaju
kamen polako se upoznavaju.
Jedan od zatvorenika Mujo pita drugu dvojicu zašto su
na Golom otoku?
Zatvorenik Haso se požali da je bio lijen i da je skoro
svaki dan kasnio na pos’o, ali su ga osudila da je ustvari
planirao revoluciju i da je zato često kasnio.

Zatvorenik Mujo opet kaže da je kod njega bilo suprotno, svaki
dan j edolazio ranije na pos’o, pa su ga osudili da špijunira dok
drugi nisu došli.
Zatvorenik Suljo ljutito će:
-Nevjerojatno!!!, Nemoguće!!! Ja sam svaki dan dolazio tačno na posao,
ali su i mene optužili da sam prošvercovao sat sa zapada! I evo me sada s vama