Testament u pripremi…

Haso je godinama imao problema sa sluhom.
U kući ga niko ništa ne pita, niti on kome šta i govori.
Kako nije dobro čuo nije ni obraćao pažnju šta ko priča.
Na kraju ipak ode liječniku koji mu operacionim zahvatom potpuno povrati sluh.
Kad je nakon mjesec dana došao na kontrolu, lijećnik mu kaže:

-Sluh Vam je gotovo savršen. Vaša porodica je sigurno jako zadovoljna
zbog toga.
Nisam im uopšte rekao. Samo sjedim i slušam što pričaju… znate imam namjeru
napisati testament pa neka još malo ću sačekati…