Tenderi za tunele…

Radi se novi autoput kroz Bosnu i naravno mora se raspisati
tender za tunel. Tender raspisan i otvaraju se ponude.
-Ugledna Njemačka firma ponudi da će uraditi za milion dolara.
U obrazloženju stoji da će kopati sa obe strane i da je toleranica
odstupanja + – 0,30 cm….

-Otvara se tender Američke firme koja traži 1,2 miliona dolara i oni će
kopati sa obe strane i tolerancije odsupanja nema 100% garantuju spajanje.
-Treća ponuda je od privatne firme iz Bosne. Firma “Mu-Ha”, valjda Muje i
Hase traži samo 500 hiljada dolara.
Čudno komisiji zašto ovako povoljna ponuda pa pozovu vlasnike.
Mujo im kaže ovako:
-Ja kopam sa jeden a Haso sa druge strane. Ako se sretnemo, sretnemo se a
ako se ne sretnemo vi fino imate dva tunela za 500 hiljada…