Perica napisao pjesmu o seksu…

14/06/15

Dala učiteljica domaći da svi učenici napišu po jednu pjesmicu. Dolaze sutradan učenici u školu i učiteljica im kaže da krenu čitati ko je šta napisao. Djeca ko djeca, jedni pišu o cvijeću, drugi o mamama, treći o kućnim ljubimcima i najzad dolazi red i na Pericu da on pročita. Perica kaže da je napisao pjesmicu o seksu. Učiteljica:

Read More >>