Svijet će u 2016. pogoditi nešto što se nije desilo 100.000 godina…