Sve je do prirode

Dolazi Haso kao doktor u afričko selo liječiti ljude.
Međutim, slijedeće godine rodi se u selu bijelo dijete.
Uzbunilo se pleme, održi se Plemensko vijeće i poglavica dobije zadatak da sa Hasom popriča o
problemu sa bijelim dijetom.
Pita poglavica doktora:
-Doktore, došao si lječiti ljude, a ne da spavaš s našim ženama!

Pravda se Haso da je u pitanju priroda i da ima slučajeva kao što je ovaj. I kaže poglavici:
-Vidi one jariće tamo, njih 15 je bijelo, a samo je jedno crno.
Poglavica privuče Hasu sebi bliže i tiho kaže:
-Slušaj, doktore, da zaboravimo mi ono o našim ženama…