Sve u 7 minuta

Testirani Švicarac, Slovenac i Bosanac – za sedam minuta treba ispeglati
košulju, pojest kilogram hljeba i “opalit” žensku.
Švicarac prvo ispegla košulju, pojede hljeb i istekne mu 7 minuta.
Slovenac prvo pojede hljeb, ispegla košulju i istekne mu 7 minuta.
Bosanac da ženskoj da pegla i dok je obrađuje, uspije pojesti hljeb za 7
minuta.

POANTA:
Švicarac –> prvo posao, zatim klopa, pa ako se stigne ostalo…
Slovenac –> prvo klopa, onda posao, pa ako se stigne ostalo…
Bosanac –> ako ne je**š one koji rade, neš se hljeba najesti!