Svako priča o svojim problemima…

Dolazi deda kod doktora:

– Doktore, imam veliki problem.
Popnem se na prvu – dobro je,
na drugu – nije loše,
na treću – teško,
na četvrtu – ne mogu.
– Deda, a koliko imaš godina?
– Uskoro punim 76.
– Deda, ja imam 35 i već posle druge nemam više snage.
– Doktore, o čemu vi to pričate?
– O ženama.
– A ja o stepenicama…