Svađa na godišnjicu…

Muž i žena su se grdno posvađali na samu 30-godišnjicu braka.
Muž joj ljutito kaže:
-Kada umreš, stavit ću ti na grob ploču s natpisom:

– Ovdje leži moja žena – hladna kao i uvijek.
Aha, znači tako:
-Kad ti umreš, ja ću ti postaviti ploču na kojoj piše:
-Ovdje leži moj muž – konačno krut.