Super moć…

Sjedi Mujo u bašti kafane, pred njim napola ispijena piva i puna pepeljara.
Podbočio se i pogled mu negdje uprazno.
Sjeda Haso pored njega, ali kao da nije došao, uhvati ga za rame i kaže mu:
-Jarane, koje ti brige imaš?

Znaš moj Haso evo upravo razmišljam kako kam uvijek Boga molio da mi da
neke super moći… i tek sad sam skontao da mi je Bog ipak podario jednu
super moć.
-De, bolan Mujo ne budali, koju je to tebi Bog super moć dao???
Jarane, napravio me nevidljivim za zgodne ženske!!!