Starateljstvo…

Mujo i Fata odluče da se razvedu ali prvo moraju da se dogovore za malog
Muj’cu ko će da bude staratelj.
Na sudu im sudija kaže da svako od njih iznese razlog da njemu treba Muj’ca
da pripadne kao staratelju.
Fata kaže:

-Časni sude, ja sam ta koja je nosila dijete 9 mjeseci u stomaku i morala
sam proći kroz bolni proces dok sam ga rađala i smatram da Muj’ci trebam ja biti
pravni staratelj.
Sudija je bio impresioniran tim odgovorom i tako da je došao red na Muju da da svoj razlog.
Mujo kaže:
-U redu, uzmem ti ja novčić i ubacim ga u mašinu za piće, i kad piće izađe, čije je, moje ili mašinino??