Šta oblik prstiju na nogama govori o vašoj ličnosti!…

Čitanje ličnosti iz stopala je praksa u Kini i Indiji  koja se praktikuju hiljadama godina, i ima svoje korijene u uvjerenju da su naša stopala ogledalo ostatka tijela i duše.

Uporedite svoj oblik sa brojevima na fotografiji i saznajte nešto novo o sebi.

Broj 1

Ukazuje na kreativne ličnosti. Osobe sa ovim oblikom prstiju su jako pametne, i uvijek nađu kreativna rješenja za svaki problem.

Broj 2

Osobe sa ovim oblikom prstiju su energični i imaju kreativni potencijal. Oni uvijek stoje iza onoga u što stvarno vjeruju.

Broj 3

Indikator liderske sposobnosti. Glavni cilj ovih ljudi je uspjeh u karijeri.

Broj 4

Za ove ljude najveća vrijednost su obitelji i bliski prijatelji. Vlasnike ovog oblika prstiju karakteriše sposobnost da slušaju druge.

Broj 5

Čovjek sa ovakvim prstima je zabavan i privlačan, ali vrlo često naivan kao dijete.

Novi.ba