Šta o vakcinisanju kažu Islamska zajednica i Katolička crkva u BiH?

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini podržava vakcinaciju stanovništva protiv COVID-a 19, imajući povjerenje u ono što su o tome kazali stručnjaci.

Iz Katoličke crkve za N1 su naveli da slijedi nauk Opće Crkve, te da se nikada nije ni pitala da li se vakcinisati ili ne, nego je bilo pitanje o moralnosti korištenja nekih vakcina protiv koronavirusa.

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini podržava vakcinaciju stanovništva protiv COVID-a 19, imajući povjerenje u ono što su o tome kazali stručnjaci.

Odgovor na postavljeno pitanje redakcije N1 dao je fetva-i emin prof. dr. Enes Ljevaković.

– Islamska zajednica o ovom pitanju do sada nije zauzimala službeni stav putem nadležnih tijela/organa. Budući da je ovo prije svega medicinsko/zdravstveno pitanje,

mi se u tome općenito oslanjamo na medicinsku i farmaceutsku struku i nauku.

Kao i u slučaju drugih bolesti, idemo s povjerenjem ljekaru na pregled i koristimo lijekove koje propiše, tako se trebamo ponašati i kad je riječ o vakcinisanju.

Svakako da pacijenti imaju pravo znati kakve lijekove koriste i kojeg sastava, uključujući i sadržaj vakcina koje im se nude – izjavio je prof. dr. Ljevaković.

 

Dodaje da ukoliko se nema mogućnost izbora, onda se postupa po principu nužde.

– Iako su se pojavile određene špekulacije u vezi pojedinih komponenti svinjskog porijekla (želatin), nema zvanične potvrde takvih tvrdnji. Ukoliko bi se potvrdilo da u nekim

vrstama vakcine ima takvih sastojaka, a u drugim nema, a u prilici smo birati između te dvije vrste (kod različitih proizvođača), svakako da je bolje odabrati ovu drugu vrstu.

Ako nemamo mogućnost izbora, onda postupamo prema principu nužde, u skladu sa sličnom situacijom o kojoj se govori u ajetima kojima se zabranjuju određene vrste hrane,

gdje se navodi: „osim ako budete primorani na to (u nuždi)” (Sure El-Bekare, 173, El-Maide, 3, El-En’am, 145, En-Nahl, 115).

Budući da se radi o ozbiljnoj prijetnji zdravlju/životima ljudi i normalnom odvijanju važnih društvenih aktivnosti, slučaj pandemije i vakcinisanja kojim se prevenira zaraza,

može se podvesti pod načelo nužde.

Ukoliko vakcinacija bude zakonski obavezna, nužda je očigledna, a ako bude dobrovoljna, onda će svako procijeniti šta je za njega bolje.

Savjetujemo da to bude uz konsultaciju s ljekarom – zaključuje Ljevaković u odgovoru.

 

Kada je riječ o Katoličkoj crkvi, kažu da oni u svojoj praksi slijede učenje Opće Crkve.

– Katolička Crkva u Bosni i Hercegovini slijedi nauk Opće Crkve. Nikada se nije ni pitala cijepiti se ili ne, nego je bilo pitanje o moralnosti korištenja nekih vakcina protiv covida-19.

Svaku dilemu u tom pogledu razriješila je vatikanska Kongregacija za nauk vjere Bilješkom o moralnosti korištenja nekih vakcina protiv covida-19 od 21. prosinca 2020.,

a sam tekst je odobrio papa Franjo.

Tako je među ostalim navedeno da se sve vakcine koje su odobrene kao klinički sigurne i učinkovite mogu koristiti u dobroj vjeri. Posebno je sporna bila upotreba vakcina koje su u svojim istraživačkim i proizvodnim procesima koristile stanične linije iz tkiva dvaju fetusa pobačenih u 60-tim godinama prošlog stoljeća.

I u tome pogledu Kongregacija za nauk vjere dala je pristanak za korištenje takvih vakcina uz objašnjenje:

„U tom smislu, kad etički nesporne vakcine protiv covid-19 nisu dostupne (npr. u zemljama gdje etički nesporne vakcine nisu dostupne liječnicima i pacijentima, ili gdje je njihova distribucija otežana zbog posebnih uvjeta skladištenja i prijevoza, ili kada se u istoj zemlji distribuiraju različiti tipovi vakcina, a zdravstvene vlasti ne dozvoljavaju građanima da izaberu kojom će se vakcinom vakcinisati), moralno je prihvatljivo primiti vakcinu protiv covida-19 koja su tijekom istraživanja i proizvodnog procesa koristila stanične linije pobačenih fetusa – navode iz Crkve.

Također su dodali i sljedeće:

– Međutim, treba naglasiti da moralno dopuštena upotreba ovih vrsta vakcina, zbog određenih uslova koji ga takvom čine, sama po sebi ne daje legitimitet, pa čak ni indirektan,

praksi pobačaja i nužno pretpostavlja protivljenje praksi pobačaja od strane onih koji ove vakcine koriste.

Isto tako Crkva se zalaže da vakcine budu dostupne svima, posebno onima u najsiromašnijim zemljama. ‘

Postoji i moralni imperativ za farmaceutsku industriju, vlade i međunarodne organizacije, da osiguraju da vakcine koje su s medicinskog gledišta učinkovite i sigurne, ali i etički prihvatljie,

budu dostupne i najsiromašnijim zemljama, i to na način koji im neće biti preskup.

Nedostatak pristupa vakcinama u protivnom bi postao još jedan oblik diskriminacije i nepravde koji osuđuje siromašne zemlje da nastave živjeti u zdravstvenom,

ekonomskom i socijalnom siromaštvu’, stav je Katoličke Crkve kojega je izrekla spomenuta Kongregacija – naveo je za N1 don Dražen Kustura,

Predstojnik Ureda za odnose s javnošću i glasnogovornik Vrhbosanske nadbiskupije.