Šta ljudi misle o onima koji poruku završavaju tačkom…