Šta je najbrže pita učiteljica

Pita učiteljica djecu šta je najbrže na svijetu?
Djeca se javljaju i kaže Ivica:
-Ja mislim da je raketa najbrža
-Marica opet misli da je avion najbrži.

-Momo misli da je struja najbrža.
-Ibro kaže da je svjetlo najbrže
Kaže njima učiteljica da su to lijepa razmišljanja ali ipak
misao je najbrža.
Tad diže Perica ruku i kaže učiteljici:
-Ja učiteljice ne znam šta je to, ali čuo sam tatu kad je rekao mami:
-Ovo je stvarno bilo brže nego što sam mislio…