Spavala je s pola reprezentacije Srbije, a sada želi biti predsjednik FSS-a