SNOVE NE SMIJETE DA IGNORIŠETE- NIKADA

Imaju duboko značenje, otkrivaju šta vam se dešava u životu.

Psiholozi tvrde da se tumačenjem snova može saznati mnogo toga o tome šta se nekoj osobi dešava u životu i kakav je njen karakter.

Snovi otkrivaju šta se osobi dešava u životu i kakav je njen karakter

Ljudi vekovima pokušavaju da otkriju značenje snova. U savremeno doba obavljen je veliki broj interesantnih psiholoških istraživanja na ovu temu.

Traženjem veza između snova i funkcionisanja mozga bavi se nauka onirologija, a psiholozi tvrde da se tumačenjem snova može saznati mnogo toga o tome

šta se nekoj osobi dešava u životu i kakav je njen karakter.

Psiholozi su napravili i listu značajnih snova preko kojih ne bi trebalo olako da prelazite, već upravo suprotno, dobro ih analizirate i pronađete simboliku.