Sličnost države i žesnkog….

Kova država liči na ženski polni orgena?

Neki kažu Britanija jer je non stop

vlažna. Drugi kažu Rusija je periodično

krvari, a treći Srbija jer non stop traži

neki ku**c.