Škrtost nekada nije baš cooll :D

Poznati lokalni škrtac dolazi na benzinsku crpku.


– Natočite mi, molim vas, četiri litre supera! – zamoli prodavača.
Kad ga je poslužio, ovaj mu kaže:
– Vi ste, gospodine, bili posljednji koji je dobio gorivo po staroj cijeni …
– Ma nemojte? E, kad sam takav sretnik, napunite mi spremnik do vrha!
Kad je bilo gotovo, upita prodavača:
– Oprostite, a kolika će biti nova cijena litre benzina?
– Pola eura niža!