Sin dolazi tužan kući…

Došao sin kući tužan pita ga mama:

– “Sine što si tužan?”
– “Imam jednu dobru i jednu lošu vijest.”
– “Koja je dobra a koja je loša?”
– “Dobra je što sam ostavio drogu,
a loša je što ne znam gdje je.”