Seksualno opterećenje

Kod psihijatra, doktor ispituje pacijenta jednom od mnogobrojnih metoda.
Nacrta on kvadrat pa pita pacijenta:
-Je li, šta je ovo? • Pi**a!!!
Hm, dobro, – nacrta krug, – a šta je ovo?
-Pi**a!!!
-I to?!! Dobro, nacrta trougao a šta je ovo?
Pi**a!!!

Uze psihijatar papir i uredno zabileži dijagnozu, da je pacijent seksualno opterećen.
Gleda pacijent šta ovaj piše pa će na to:
-Je li bre, idiote, ko je ovde seksualo opterećen i ko crta pi**, ja ili ti?