Ružne slike stižu iz Sibira

Požari su izbili posljednju visoku temperaturu u ovoj regiji.

Ruska služba za zaštitu šume od zrake “Avijalesohrana” je priopćila da je u Sibiru gorivo 1,15 milijuna

hektara šume u području nepristupačnog za vatrogasce.

Najteža je situacija u Republici Saha, gdje se nalazi Verhojansk, a požar je zahvaćen 929.000 hektara.

Požari su izbili posljednju visoku temperaturu u ovoj regiji.

Požari su izbili posljednju visoku temperaturu u ovoj regiji

Prema podacima koji su objavljeni „Avijalesohrana“, broj šumskih požara u Sibiru je tijekom proteklih sedmica gotovo upetostručen.

Prije sedam dana u Verhojanskoj je registrovana temperatura od 38 stepeni Celzijusa.