Roba iz magacina…

Šeta plavuša ulicom i naiđe na nekog simpatičnog brku:
-Jao, kako imate divne brkove!!! Mogu li dobiti jednu dlaku za uspomenu??
Brko stavi ruku u gaće i iščupa dlaku.
Plavuša će iznenađeno:

-Gospodine, ja sam tražila dlaku iz brkova, a ne iz gaća!
-E, mlada damo – reče brko – roba se nikad ne vadi iz izloga nego iz magacina!