Rješenje mozgalice: Pomozite ovim ljudima da pređu most….

Rješenje mozgalice je sljedeće:

  • Most prvo prelaze broj 1 i broj 2 (2 minute)
  • Broj 1 se vraća i predaje bateriju broju 5 i broju 10 (1 minuta)
  • Broj 5 i 10 prelaze most i predaju bateriju broju 2 (10 minuta)
  • Broj 2 se vraća sa baterijom po broj 1 i zajedno prelaze most. (4 minute)