Rimovanje….

Učiteljica kaže učenicima da ko zna nešto kaže što
se rimuje?
Javlja se mali Muj’ca i kaže
-Vidi čamca, voda mu do pramca!!
Ućiteljica zadovoljna. Diže Perica ruku i kaže:


-Vidi gnjurca, voda mu do koljena.
-Ali Perice,pa tu nema rime!?
A Perica će:
-Kad bude plime, biće i rime!!