Revizor…

Ulazi kontrola u tramvaj. Revizor ide od jednog do drugog
putnika i traži karte na pregled.
Dolazi do jednog putnika i kaže mu:
-Karte na pregled molim!

Putnik ga pogleda i kaže mu:
-A, ko si ti Bogati da ti pokažem kartu??
Ja sam REVIZOR ponosno mu kaže i pokaže iskaznicu.
-Šta ima veze. Ja sam Gogolj, ja sam te napisao!!!