Regrutacija

Žalio se Lala na regrutaciji da slabo vidi. Poslali ga u Novi Sad pred vojnu komisiju. Ljekar mu kaže: – Pročitaj onu parolu.
– Koju parolu? – pita Lala.
– Onu na tabli.
– Izvin’te, na kojoj tabli?
– Pa onoj na zidu.
– Bud’te ljubazni, pokažite mi taj zid.

Oslobođen vojne obaveze, odlazi Lala u kino da prekrati vrijeme do polaska kući. Završio se film, upalilo se svjetlo.
Lala ugleda pored sebe zapanjenog predsednika vojne komisije.
Sjeti se: – Izvin’te, ide l’ ovaj autobus za Liman?