Razgovor o ponosu!!

Amerikanac, Francuz, Turčin i Bosanac i razgovaraju o ponosu.
I tako, … krene Amerikanac:
-Ja sam ponosan na CIA, sve zna, čak i prijee nego što se nešto dogodi!
Francuz: -Ja sam ponosan na Francuskinje, tako su dražesne, ljupke i ne daju se lako!
Turčin: -Ja sam ponosan na naše tepihe. Skupi su, dobri i malo ko ih može kupiti!

Bosanac: • Ja sam ponosan na sebe!
Svi ga začuđeno pogledaju i pitaju: -A zašto?
-Juče sam spavao Francuskinjom na Turskom tepihu, a CIA pojma nema o tome!