Razgovor Perice u avionu

Avionom putuje uglađeni gospodin,a do njega sjedi mali Perica.
Jdnog momenta da razbije šutnju, kaže uglađeni gospodin Perici:
-Čuo sam da se vrijeme putovanja skrati ako međusobno se razgovara!!!
Perica ga pogleda i kaže mu:
-A, o čemu to nas dvojica možemo razgovarati?
-Pa ne znam ali kako bi bilo da razgovaramo npr. o nuklearnoj enegriji?

-Gospodine, ideja i tema nisu loše, ali dozvolite prije toga da ja vas nešto
upitam?
-Ma, nema problema samo pitaj, ja sam tu da ti sve kažem ako treba!!
-Gospodine, konj, krava i ovca jedu jednu te istu hranu danima.
Ovca iz sebe izbacuje sitne kuglice, krava pljosnate kolače, a konj izbacuje
komade suhe trave. Znate li zašto je to tako??
Uglađeni gospodin se bacio da razmišlja i nakon dva tri minuta kaže:
-Ne znam kako bi to rastumačio!!!
Perica ga pogleda i sad mu kaže:
-A htjeli ste sa mnom da razgovarate o nuklearnoj energiji!! Kako da razgovaramo kad
niste sposobni za pričamo o običnom gov**tu.