Pusti pužu rogove…

Čula djevojka u gradu da ima neka baba gatara koja zna metodu za povećanje malih grudi.
Ode djevojka kod babe gatare… Ona je pogleda i kaže:
Ma to ćemo da riješimo, ali zapamti ovo moraš raditi tačno u podne, bez obzira gdje bila.
Znači svaki dan se skini do pojasa i 15 minuta kažiprstom kruži oko grudi i
pjevuši- Ide maca oko tebe, pazi da te ne ogrebe. I tako tri sedmice.
Zadnja seansa, a djevojka putuje vozom. U kupeu sa nekim mlađim čovjekom.
pogleda na sat i vidi da ima još tri minuta
Požuri u WC – zaključano.

Pogleda u hodniku – gužva.
Vrati se u kupe i ne zna šta će.Podne samo što nije.
Ako propusti seansu sve joj propada, savlada stid, raskopča bluzu i poče:
-Ida maca oko tebe,pazi da te ne ogrebe.
Momak je pogleda i kaže:
-Šta,zar je vec podne?!gurne ruke u hlače i zapjevuši:
-Pusti pužu rogove …