Pušač zaražen korona virusom ima 2,4 puta manje šanse od nepušača

Prethodna istraživanja pokazala su da su pušači dvostruko podložni obično gripi te da su simptomi u svojim slučajevima teži i brojni. Evo kakvih rezultata istraživanja koja povezuju pušenje i koronavirus

Rezultati istraživanja objavljeni u žurnalu bolesti izazvanih duhanom (Bolesti izazvani duhanom)  pokazatelji su da će se moći povećati šanse da završe na intenzivnoj njezi, respiratoru, ili da umre iz koronavirusa u odnosu na nepušače.

Sva istraživanja navedena u objavljenom tekstu provedena su u Kini, četiri u Wuhanu i jedna studija u pokrajinama u kontinentalnoj Kini. Populacije u svim ispitivanjima bili su bolesnici s COVID-19, a veličina uzorka kretala se od 41 do 1099 bolesnika.

Jasno, i prije pandemije korona virusa, veliki broj dokaza uputio je na to da duhan negativno koristi na zdravlje pluća i pogoršava respiratorne bolesti. Također, cigarete slabe imunitet i njegovu sposobnost da se bori sa infekcijama, čineći puši još lakšim metama za infektivne bolesti.

Prethodna istraživanja pokazala su da su pušači dvostruko podložni obično gripi, da bi bili simptomi u vašim slučajevima teži i brojni. I u slučaju epidemije MERS-a kod pušača bio je veći stepen mortaliteta.

Kakav je slučaj s COVID-19

Tijekom obrade pet studija, u onom s najvećim uzorkom od 1099 tretiranih pacijenata, zabilježen je veći broj postotaka sadašnjih i bivših pušača među pacijentima koji su bili sigurni da se intenzivno njeguju, mehaničke ventilacije ili koje su umrle, kao i veći postotak pušača među teškim pitanjima. Od 173 pacijenta koji su imali ozbiljne simptome, 16.9 posto su bili pušači i 5.2 posto bivši pušači. S druge strane, od 926 pacijenata s lakšim simptomima, 11,8 posto su bili pušači i samo 1,3 posto bivši pušači.

Iz objavljenih podataka u ovim su petim istraživanjima izračunati da su imali puštanje 1,4 puta veće vjerovatnoće da imaju teške simptome COVID-19 i otprilike 2,4 puta vjerovatno da će završiti u intenzivnoj njezi, da bi završili na respiratoru ili umru, a u usporedbi s nepušačima.

Fokus.ba