Prva bračna noć sa….

Oženi se Crnogorac Mađaricom u Novom Sadu.

Prve bračne noći skinu se oni,
Crnogorac počne da se igra s obe njene bradavice.
– Sƽta to radiš? – upita ga Mađarica.
–Evo, vala, tražim ti Radio Podgoricu – odgovori joj Crnogorac.
– Sa tom tvojom antenom, teško da ćeši Beograd uhvatiti.

komicnistatusi.rs