Proslava godišnjica…

Dogovore se stari jarani koji su volili da šaraju da zajedno proslave godišnjice
i tako udovolje svojim ženama da se i one druže i zabave.
Organizovali lijepu zabavu, pa večeru, pa malo plesa i na kraju u kasne
sate odoše da spavaju ali dogovore kaficu zajedničku mušku u 8 sati,
da jedan drugom kažu svoje utiske godišnjice.

Ujutru u osam na kafici u jednog šljiva ispod oka, u drugog ruka slomljena,
a treći noge u gipsu.
Žali se prvi:- Ne pitajte. Uđemo u sobu ja ženu obradim i mahinalno izvadim 100 eura
i pružim joj. Naljutila se toliko da me je pepeljarom pravo u oko!!
Drugi će:- I kod mene skoro sve isto, ja izvadim 100 eura, a ona mi vraća kusur. Ja se
naljutim i da je udarim ona se izmakne i ja rukom od zid i eto me sad u gipsu.
A treći će:- E, ja sam prošao najgore, obrađujem ženu, neko kuca na vrata. Žena se dreknu:
-Jao, ovo je moj muž!!!  I ja ko budala kroz prozor!