Pronađite osam razlika na slici :D

Pokušajte pronaći osam razlika

osam