Prekini piti i dolazi odmah kući

mama, samo sam jednu čašu popila