Pregled kod ginekologa…

Dolazi Ciganka kod ginekologa na pregled i povede malo dijete.
Ulazi kod ginekologa i on joj kaže kako dijete ne može i da sačeka
pred vratima ali ciganka kaže ginekologu:
-Nema veze gospon doktor, neka ga, on ti sve zna o te stvari. Uči u školi.
Vidi ginekolog ciganka mlada, lijepa i pravo zgodna pa smisli mali plan.
Poče on sa pregledom opipava cigankine grudi i pita malca:
-Šta ja sada radim?
Mali kaže: Pregledaš doktor limfne žlijezde!!
Nastavlja doktor s pregledom i sve što uradi malac pogađa.
Na kraju ginekolog skine hlače i obradi ciganku, i kad je završio zadovoljnu
upita malca:
-A znaš li šta sam sada uradio??
-Znam gospon doktor, dobio si triper, jer zbog tog smo i došli!!!