pozvao sam bivšu :D

u tri sata ujutru sam pozvao bivšu